תקנון אתר גרין מקלחונים
כללי
1.גרין מקלחונים הוא בעליו החוקיים של האתר www.grinbath.co.il , מכירת
מוצרים באתר האינטרנט הנ"ל ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או -
באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו
( להלן:"החברה", לצורכי הנוחות תיקרא החברה ככל שהינה ע.מ או ע.פ, ו/או "האתר" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק") , המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או בבית העסק ו/או בעסקאות טלפוניות.
2.תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
3. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרים ( להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח" ) לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
5. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
6. על המזמין להיות תושב ישראל , בעל תעודת זהות ישראלית ומעל גיל 18 ושאינו פסול דין, בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף. ניתן לבצע העברת זה"ב לחשבון הבנק של נותן השירות, להציג אסכמתא לתשלום וההזמנה תיקלט ותטופל בהתאם.
תנאי הרכישה והמוצרים
7.המוצרים הנמכרים באתר / בטלפון, בין היתר הם מוצרים בתחום המקלחונים. על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו /או שימוש במוצר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק מכל סוג שהוא לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות שימוש היצרן ו / או היבואן.
להלן סעיפי האחריות , הוראות הניקיון והתחזוקה :
המוצר שנרכש על ידכם, הינו מוצר באיכות מעולה, במטרה לשמור על פעולתו התקינה והטובה,יש להקפיד על הוראות השימוש והתחזוקה בדייקנות.חברתנו אחראית לתיקון כל פגם אשר ימצא במוצר ואשר נגרם בשל פגם בתהליך הייצור או נזק שנגרם עד למסירת המוצר לקונה.חובה על הקונה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו . לאחר מסירת המוצר לא תתקבלנה כל תלונות על נזק למוצר. האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים, מיום הקנייה. יש לנקות את המוצר, לפחות, פעם בשבוע בחומרי ניקוי עדינים כמו מים וסבון / חומר לניקוי חלונות, מדולל במים עם מטלית רכה. בשום מקרה אין להשתמש בחומרי ניקוי כמו אקונומיקה או חומרים חזקים אחרים, מאכלים או חומצתיים או כימיים. במקלחונים בהם קיימים הדפסים, יש לנקות אך ורק עם מים ומטלית לחה.חל איסור להשתמש בחומרי ניקוי או חומרים המכילים חומצה או חומר כימי . יש לבדוק ויזואלית את תקינות הגלגלים והצירים אחת לחצי שנה, ולחזק בהתאם. אין להמשיך ולהשתמש במוצר רופף, פגום או שבור.יש לנקות את המסילות אחת לשבוע על מנת שלא יצטבר לכלוך ואבנית, ועל מנת שהגלגלים ינועו בצורה חופשית. האחריות אינה כוללת מקרה שבר או כל נזק אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני.יש להשתמש בדלתות המוצר בעדינות, יש למנוע חבטות של הדלתות או בדפנות המוצר. אין להשעין על המוצר חפצים ואין להותיר את הדלתות בתנועה חופשית במקום פתוח לרוח.אין לחשוף את המוצר להפרשי טמפרטורה גדולים. אין לשפוך על המקלחון מים רותחים או בחום גבוה. לתשומת לבכם חברתנו אחראית למוצר בלבד.במקרים בהם המקלחון מותקן ישירות על הרצפה תיתכן יציאת מים עקב שפועים חלשים או לא מתאימים וכאשר תתקיים התזה ישירה לכיוון הצירים. התקנת מקלחון ע"י מתקין מורשה מקנה אחריות של שנה אחת. לאחר תום תקופת שנת האחריות הראשונה האחריות על החלפת פרזול ו/או הצירים
( עבור חלקי החילוף ) עקב בלאי סביר תהיה תקפה בין שנה ל 4 שנים תלוי ביבואן ובסוג המקלחון, האחריות לא תכלול את עלות קריאת השירות וביקור איש המקצוע מטעם גרין מקלחונים בבית הלקוח. כל ביקור של איש מקצוע מטעם גרין מקלחונים יהיה כרוך בתשלום  של 350 ש"ח.האחריות מותנית ( במידה וההתקנה בוצעה ע"י מתקין מורשה של החברה בלבד ) בהצגת חשבונית קניה של הלקוח בלבד. האחריות לא כוללת שבר זכוכית ולא החלפת אביזרים מתכלים כמו מגבי סיליקון,גלגלים,גומיות,מגנטים וידיות .במידה והמתקין עקב עבודת ההתקנה יגרום לנזק כל שהוא באחריותו המלאה של המתקין לטפל ולתקן את הנזק.
8. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים.
9. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק צבעים ו/או המחיר בכל עת ( להלן: "דף מוצר").
10. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר מוצר, דגם, צבע, גודל, הכל -
בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר ( להלן: "המוצר")
11. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום ( להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה ( להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה " ).יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
12. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו ( להלן "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
13. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים " .
14. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה, על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
15. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.
אספקת המוצר והפריטים
16. המועד הקובע לספירת ימי המשלוח הוא מיום קבלת אישור הזמנה, לאחר התשלום בגין הפריט ואישור ההזמנה בפועל, וככל שמתקין מקלחון נכלל בהזמנה יישלח ויותקן לרוכש הפריט, ע"י המתקין, לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה. יובהר כי המתקין הוא נותן שירות חיצוני.
17.החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח ו/או צורות קבלת הפריט, הכל לשיקול הדעת הבלעדי של בעל האתר. ככל שהפריטים המוזמנים יישלחו בעזרת ספק ג' אשר יכולה לכלול התקנת המוצר המוזמן, בעל האתר לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לרבות בגין עיכובים שאינם בשליטתו, נזקים שנוצרים כתוצאה מהתקנה לקויה ו / או נזקים עקיפים לבית הלקוח.
18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככלל המוצרים נשלחים ומותקנים על ידי מתקינים בעלי ניסיון ( להלן: "השליחים" ו / או "מתקין") , בעל האתר, מרגע ההזמנה, יפנה למתקין ויתאם מולו התקנה כך שיוציא את המשלוח עד 14 ימי עסקים ( יום עסקים מוגדר מימים ראשון בשבוע ועד חמישי לא כולל ערבי חג וימי שישי ) מרגע אישור ההזמנה, בכפוף לתנאי השירות של השליחים, לבעל האתר אין את היכולת לשלוט בשירותי השליחים ועל כן לא יישא באף אחריות בעניין אך לא רק שקשורים לעיכובים ו/או מצב הגעתם של הפריטים למזמין. עלות המשלוח תחול על הרוכש, בכפוף למפורט באתר ולתעריפי השליחים שמתעדכנים מפעם לפעם. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את צורת השילוח וההתקנה של המוצרים בעל עת. השינוי יהיה תקף למזמינים חדשים.
19. באם ההזמנה מתבצעת כעיסקת תשלומים, לחברה הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.
20. אפשרויות השילוח ו / או ההתקנה ( להלן: "השילוח"), מחירם ועוד יופיעו באתר באופן מפורט.
21. החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שבעל האתר לא יכל למנוע אותה. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר. לחברה תישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור, כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.
22. חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.
23. שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסויימים בלבד לפי מדיניות האתר. לבית העסק שמורה הזכות לשנות את אזורי החלוקה ללא הודעה מוקדמת מראש ובכל עת.
24. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
25. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
26. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
27.זמן אספקת המוצר יעמוד על עד 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. במידה ובדף המוצר ו/או בעגלת הקניות שבאתר ו/או ברחבי האתר מפורט מועד אחר לאספקה, יגבר הרשום באתר על פני תקנון זה, בעניין זה בלבד. במידה והמוצר הוא בייצור מקומי ו/או על פי מידות מיוחדות לבקשת הלקוח ולא במידות סטנדרטיות זמן האספקה יעמוד על עד 21 ימי עסקים.
28. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה כאמור.
ביטול עיסקת הרכישה ומדיניות החזרת מוצרים
29. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"( ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה באתר ו/או בתקנון זה.
30. ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14 ג( ב ) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר גם ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר בתנאי שהמוצר יוחזר על חשבון הרוכש ובקיזוז עלות המתקין, כשהוא במצב חדש ובאריזתו המקורית, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק. הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העיסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר האתר. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה לצורך החזרה או החלפה של מוצר על הרוכש ליצור עמנו קשר בהודעה בכתב עם - פרטי ההזמנה, לצורך בירור הפניה ולקבלת אישור להחזרה. על הרוכש לודא קבלת המוצר עימנו בכתב ושקיבלנו את המוצר לאחר משלוחו ולא יאוחר משני ימי עסקים מעת המשלוח. קבלת המוצר במשרדנו אינה מהווה אישור להחזרת המוצר לצורך זיכוי.
31. החזרת המוצר תתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר באריזתו המקורית, וללא פגם ו/או בלאי.
32. הזיכוי יתבצע רק כאשר המוצר יגיע חזרה אלינו ויימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי שבו שילמת, בלבד, ולא בשום כרטיס אחר, בניכוי דמי משלוח וטיפול כחוק. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבחור דרך זיכוי אחרת כאמור.
33. אפשרות זיכוי קיימת רק בתנאי שהמזמין הוא זה שרכש את המוצר, ושילם עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותו, וקיימת ברשותו קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליו במעמד הרכישה.
34. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס' 14 ( ג ) ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. יובהר כי בהזמנה ובייצור - מקלחון לפי מידה מיוחדת לא יהיה ניתן להחזיר את המוצר או לבטל את העיסקה.
35. הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.
36. במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.
37. ביטול ההזמנה בכפוף כי הלקוח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
38. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן, ככל שאין הסדרה אחרת הסותרת את הדין בתקנון זה.
ביטול עיסקה ע"י בעל האתר
39. במצב בו אזל המלאי של המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
40. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת
הרכישה ע"פ שיקול דעתה.
41. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את
העיסקה.
42. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.
43. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.
אחריות מוצרים
44. האחריות על המוצרים יהיו ע"פ הכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר ככל שישנו. במידה ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם למדיניות היבואן ו / או הספק של המוצר. יודגש כי בעל האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעם החברה אינם נושאים בכל אחריות אלא האחריות ניתנת על ידי היבואן ו / או היצרן ו / או הספק בלבד לכל סוג של נזק בין היתר ישיר ו/או עקיף שנגרם לרוכש ו/או לצד שלישי כלשהו.
45. יודגש כי כל המוצרים עומדים בתקן על פי הדין הישראלי, האחריות תינתן למשך שנה ובתנאי שהמוצר הותקן ע"י מתקין מוסמך מטעם החברה ורק בגין תיקון שימוש סביר במוצר. האחריות אינה חלה במקרים בין היתר בשימוש בלתי סביר במוצר. האחריות אינה חלה על נזק מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים בין היתר רכוש ו / או גוף. גובה הפיצוי יהיה עד לגובה מחיר המוצר המקורי.
שירות לקוחות
46. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד טופס יצירת קשר שיפורסם באתר לצורך פניות
ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.
פרטי התקשרות של האתר
47. כתובת המייל המפורסמת באתר  infogrinbath@gmail.com ,
מספרי הטלפון כפי שמפורסמים באתר - 050-3434827 + 050-3838209.
48. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ובכל נושא.
סודיות המידע ומדיניות פרטיות
49. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסורם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
50. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.
51. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.
52. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
53. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני ו/או בהתאם לתקן הבינלאומי PCI DSS תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים( שירות של צד ג') .
קניין רוחני ובעלות על האתר
54. כל הזכויות באתר לרבות תמונות כל המוצרים עצמם, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
תוכן האתר ופרסומות בו
55. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS , דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם - סעיף 30 א לחוק התקשורת ( בזק ושידורים ) , התשמ"ב 1982
56. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
57. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.
הגבלת אחריות
58. ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו על שלל מוצריו שנמכרים ומשולחים ללקוחות, נעזר בשירותי צד ג' לרבות ספקי מוצרים. יצויין כי בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.
59. יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע"י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג' ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג', דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.
60. מרגע הרכישה וקבלת המוצר האחריות הבלעדית היא על המשתמש עצמו, הן לשימוש והן להשלכות מהשימוש במוצר הכל בהתאם להוראות היצרן ו / או היבואן ו / או מידע שמצוי באינטרנט לשימוש סביר של המוצרים מכל סוג.
61. החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
62. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש בהזמנה אחת ובכלל.
63. המוצרים הם איכותיים, עם זאת שימוש שלא לפי ההוראות יכול לפגוע במוצרים. על כן לבעל האתר לא יהיה אחריות עקב שימוש שאינו סביר ו/או שאינו לפי ההנחיות של המוצר.
64. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
64.1 שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו תוכן, יכולות אחרות ועוד. -
64.2 הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
64.3 הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.
64.4 נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
64.5 בלאי סביר של המוצר הנרכש וזאת בטרם ולאחר חלוף 14 יום שבהתאם למדיניות
החזרת המוצרים בתקנון זה.
64.6 שימוש מכל סוג לאחר הרכישה של המוצר.
65. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.
66. מכבדים כרטיסי אשראי ישראלים ניתן לחלק עד 3 תשלומים ללא ריבית. לחילופין ניתן לשלם בהעברת זה"ב לחשבון הבנק של נותן השירות ולהציג אסמכתא לביצוע התשלום, ההזמנה תיקלט ותטופל בהתאם.
67. יכול ויתאפשר לכם לתאם התקנה ביום ושעה ספציפים על פי הדין, בכדי לממש את ההזמנה יהיה צורך לשתף פעולה בנושא עם המתקין. הינכם כפופים למדיניות המתקין בעניין.
68. החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של החברה.
69. לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.
70. החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על עד 3 ימי עסקים. בסופם - תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.

71.ככל שיהיה צורך לביצוע מדידות טרם ייצור המקלחון / מקלחון במידות סטנדרטיות ע"י מודד ו /או מתקין, יגבה תשלום עבור שירות זה בסך של 100 ש"ח במזומן ע"י המודד למקלחונים ואמבטיונים סטנדרטים בלבד.כך שבעבור ההובלה וההתקנה ישולם תשלום של 350 ש"ח במזומן למתקין בנוסף לעלות המדידה.למקלחונים על פי בקשה ומידות מיוחדות מהלקוח ו/או במקלחון בייצור מקומי התעריף יהיה אחר והוא יהיה רשום בדף המוצר הרלוונטי.
במידה ותתבצע הזמנה למקלחון סטנדרטי והלקוח לא ירצה שנגיע לבדיקה ומדידה ובפועל נגיע להתקנה ותהיה טעות במידת המקלחון שהוזמן,הלקוח יצטרך לשלם ישירות למתקין מטעמנו עוד 150 ש"ח עקב מדידת סרק ( בנוסף לעלות ההתקנה הרגילה ).

72. לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי כל התמונות שמפורסמות באתר גרין מקלחונים הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר מאילוצי חדר הרחצה הייעודי,כמו כן  התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר המוצר במציאות. יצויין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. 
73. המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
74. לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי המשלוח.
75. על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
76. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפון פייסבוק